דמי הניהול בחסכון הפנסיוני

פורום החוסכים לפנסיה בישראל
www.pension.org.il

 

לכבוד                                                                                       12 ביולי 2010
ד"ר יובל שטייניץ – שר האוצר
פרופ' עודד שריג – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון


שלום רב,

הנדון: דמי הניהול בחסכון הפנסיוני

מכתב זה נשלח בשם פורום החוסכים לפנסיה בישראל, שהח"מ נמנה על מייסדיו, ששם לו למטרה לייצג את הציבור החוסך מכספו לפנסיה מול משרד האוצר, הכנסת, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

בשנים האחרונות, מאז רפורמת בכר, עלו דמי הניהול בקופות הגמל בממוצע בכ-70%. ברוב סוגי החסכון הפנסיוני כיום, דמי הניהול הרגילים (לאלו שאינם מקבלים הנחה) והתשואה הפוטנציאלית בגינם מהווים כשליש מהחסכון המצטבר בגיל הפנסיה. מצב כזה הוא בלתי נסבל ובלתי מוסרי, מכיוון שהוא מעביר עושר מידי רבים שעובדים וחוסכים כל חייהם, למעטים יחסית – בעלי ובכירי בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

בנוסף, הממשלה קבעה בצו הרחבה חובת הפרשה לפנסיה עבור כלל השכירים במשק ומעסיקיהם. מטרת המהלך היתה לצמצם את התלות הכספית העתידית של העובדים במדינה ולהגדיל את העצמאות הכלכלית שלהם. בפועל, מהלך זה משמש כצינור העברת כספי ציבור לידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח, בצורת דמי ניהול. יש לזכור, כי תוחלת החיים נמצאת בתהליך עלייה, ואנשים שנמצאים כיום בעיצומה של הקריירה שלהם, עשויים לחיות לאחר פרישתם כ-25 שנה ואף יותר מכך. המשמעות של גובה דמי הניהול היא, שאנשים אלו לא יוכלו לחיות מכספי הפנסיה במשך יתרת חייהם, ויחזרו להיות נטל על המשק, בדומה למה שאנו רואים כיום בכלכלה היפנית.

לאחרונה פורסם בתקשורת, כי הצעת האוצר לפתרון הבעיה מתבססת על הסרת חסמים להעברת כספי חסכון מביטוחי המנהלים וקופות הגמל לקרנות הפנסיה. מענה זה הינו חלקי ביותר: בעלי קופות גמל או פוליסות הוניות ירצו להבטיח את זכותם למשיכה הונית של הכסף. בעלי פוליסות קצבה עם מקדמי קצבה קבועים ירצו, ובצדק, לשמור על המקדמים המובטחים שלהם ולא לעבור למקדמים משתנים, ולכך לא ראיתי פתרון.  קופות גמל בניהול אישי (IRA), שאמורות לגבות דמי ניהול מופחתים, מכיוון שאינן זקוקות לשירותי שיווק או ניהול השקעות באופן הרגיל, לא פועלות כיום במסגרת של קרן פנסיה. בעלי פוליסות ביטוח שכוללות אובדן כושר עבודה יחששו ממעבר לביטוח בתנאים נחותים במסגרת קרנות הפנסיה, או לצורך לשאת בעלות ביטוח כפולה במידה ויעברו גם לביטוח חיצוני.

לפיכך, אנו סבורים, כי על משרד האוצר להתמודד עם הבעיה באופן ישיר ולא בעקיפין, ולהסיר את התנגדותו להצעות החוק של ח"כ אמנון כהן, וח"כ יחימוביץ וכץ, להגבלת גובה דמי הניהול בקריאה הטרומית. דבר זה יאפשר דיון ענייני וממצה על הנושא בועדה המתאימה בכנסת, בו ישתתפו כל הצדדים: האוצר, הגופים המוסדיים ונציגי הציבור, והממשלה תשמור על זכותה להתנגד להצעת החוק בקריאה שניה ושלישית במידה ולא תושג הסכמה.

                                               

                                                                                    בכבוד רב,

 

                                                                                                    רועי מימרן

                                                                                    פורום החוסכים לפנסיה בישראל

 

ליצירת קשר:

כתובת: רח' בורלא 42 ת"א 69364
טלפונים: 03-6991320, 054-4574602
פקס: 03-6999824
דוא"ל: forum@pension.org.il