המסלקה הפנסיונית - SwiftNess

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה

מהי המסלקה הפנסיונית?

המסלקה הפנסיונית היא מערכת מידע, שהוקמה בשנתיים האחרונות, שאמורה לקשר בין כל השחקנים בשוק החסכון הפנסיוני: היצרנים - חברות הביטוח ובתי ההשקעות, סוכנים פנסיונים, יועצים פנסיוניים - בבנקים ויועצים עצמאיים, המעבידים והחוסכים. המערכת הוקמה ע"י חברת בת של נס טכנולוגיות, אשר זכתה במכרז של משרד האוצר. יש לציין כי המערכת לא אמורה להחזיק את כל המידע הקיים אצל היצרנים, אלא רק למשוך אותו ולהעביר אותו לפי הצורך, מבלי לשמור אותו לאחר מכן.

מדוע עלה הצורך בהקמת המסלקה, ומהי חשיבותה לחוסכים?

המסלקה נועדה לפתור מספר כשלים בשוק: יצרנים שונים הקימו מערכות מידע שונות, ואופן השימוש בהן שונה. באופן דומה, גם סוכנויות הסדר בנו או רכשו מערכות מידע שונות כדי לגשת לנתוני היצרנים. כאשר לקוח מעוניין לברר מידע, או מגיע לסוכן או ליועץ, אין מערכת אחת שמאפשרת להם לקבל מידע כולל על כלל החסכונות הפנסיונים של הלקוח בכל החברות, ובחלק מהמקרים איכות הייעוץ והתאמת המוצר תלויה בשלמות הנתונים והדו"חות שהלקוח אסף לעצמו ומציג ליועץ או לסוכן. גם למעבידים קשה להעביר מידע ולתקשר ישירות מול יצרני המוצרים הפנסיוניים, והם תלויים בגופי תפעול כמו מנהלי ההסדרים.
לקוחות רבים פתחו בשעתו קופת גמל בבנק, שנרכשה ע"י בית השקעות, שעברה לבית השקעות אחר או לחברת ביטוח, וכיום אינם יודעים איפה הכסף וכמה יש להם. בחלק מהמקרים (לצערנו) אינם שומרים את הדו"חות השנתיים, וכך המידע לא נשמר אצלם לעת הצורך; בחלק מהמקרים שינו כתובת ואינם מקבלים 

דו"חות יותר. כאשר עמיתים נפטרו, יורשיהם מתקשים לאתר את המידע על חסכונות העמית. המסלקה תאפשר כתובת אחת להשגת המידע הזה. היצרנים - הגופים המוסדיים, מחויבים להתחבר למערכת ולענות של שאילתות ממנה. באמצעות המסלקה, ניתן יהיה לקבל מידע על כל החסכונות של לקוח תוך 3 ימים.
בנוסף, המסלקה אמורה להוזיל את עלויות התפעול בכל השוק, בכך שהיא מהווה כתובת אחת למסירת מידע וקבלתו בפורמט אחיד בין כל היצרנים והמפיצים ומערכות המידע שלהם (ממשק B2B).

כיצד הוחלט על הקמת המסלקה?

נושא המסלקה הוסדר בחקיקה על מערכת סליקה פנסיונית, שנכללה במקור בחוק ההסדרים לשנים 2011-2012 ואח"כ פוצלה ממנו, ונדונה בועדת העבודה והרווחה בסוף 2010. במקור הוקמה חברת מסלקה בבעלות חברות הביטוח והבנקים, שאמורה היתה לשרת את כולם. הצעת החוק המקורית שהגיש משרד האוצר, הבטיחה את נגישות חברות הביטוח, הסוכנים והיועצים למידע שהמסלקה מאפשרת להעביר, ולצרכים מסוימים המעבידים, אולם לא החוסכים עצמם.
נציגי פורום החוסכים לפנסיה, שהשתתפו בדיון בועדה, דרשו שתיקבע בחוק גם זכותם של החוסכים לקבל מידע על החסכונות שלהם באופן ישיר מהמסלקה (תמורת תשלום סביר), גם לא באמצעות סוכן או יועץ! דרישה זו זכתה לתמיכת הועדה, בראשות ח"כ חיים כץ, ובהמשך גם קיבלה את הסכמת האוצר והוכנסה לחוק.
לאחר פרק זמן מסוים, התברר כי החברה שהוקמה ע"י חברות הביטוח והבנקים להפעלת המסלקה לא מצליחה לפעול ולקדם את היעדים שהוגדרו, בין היתר בגלל ניגודי האינטרסים של השחקנים הפועלים בתחום שהקימו את החברה. משרד האוצר החליט על הוצאת הקמת המסלקה למכרז לגוף תפעולי. במכרז זכתה חברת נס טכנולוגיות, אחת מהחברות הגדולות בארץ בנושא מחשוב ומערכות מידע, אשר פועלת גם בנושאי תפעול גופי פנסיה ומכירה את התחום (כיום פעילות זו נמכרת לחברת חילן). חברת נס הקימה חברת בת ייעודית לצורך תפעול המסלקה - חברת SwiftNess, שמנוהלת כיום על-ידי עמיר טל.
פורום החוסכים לפנסיה משתף פעולה עם החברה לצורך הבטחת מעמדם של החוסכים, הן כבעלי המידע הנגיש באמצעות המסלקה, והן כלקוחות הצורכים אותו.

איך מתחברים?

לגולשים חדשים    לכניסה חוזרת Swiftness Logo

יש לציין כי מאז הקמת המסלקה, קמו אתרים נוספים שמציגים מידע באמצעות התשתית של המסלקה, כגון סוכנות הביטוח וובי (Wobi).

מה רגישות המידע שנגיש במסלקה, וכיצד יאובטח?

המכרז שהוציא משרד האוצר להפעלת המסלקה, כלל דרישות מחמירות בנושא אבטחת מידע (שנקבעו ע"י הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים), ולא בכדי. דרך המסלקה ניתן למשוך מידע גם על החסכונות לטווח ארוך של אדם (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה - ותיקות וחדשות), גם על חסכונות לטווח בינוני בצורת קרנות השתלמות, על ביטוחי חיים, נכות ואובדן כושר עבודה הכלולים בתכניות אלה, ובעקיפין על הכנסתו של אדם ועל מקום העבודה שלו. מידע זה יכול לעניין הן גורמים מסחריים - המעוניינים לאתר קהל יעד להצעות עסקיות, והן גורמים פליליים המעוניינים להשיג כספים באופן לא חוקי, או גורמים המנסים להשיג מידע כמו משרדי חקירות. במקרים מסוימים למידע יכולות להיות השלכות בטחוניות.
לאחר פרסום זכייתה של חברת נס, הזכיר המשפטן יהונתן קלינגר שעד אוגוסט 2012 החזיקה חברת נס מאגר מידע לא חוקי, שהתבסס על מרשם התושבים שדלף בשנת 2006. עם זאת, המידע הגיע מחברת "גילון" שנרכשה ע"י חברת נס טכנולוגיות, וזו רכשה אותו בעצמה מחברת "תכלית". לאחר רכישתה ע"י נס, מחק משרד המשפטים את המידע וניקה את נס מאחריות לאחזקתו.
הסוגיה העיקרית שמדאיגה כיום בפעילות המסלקה הפנסיונית, היא שיטת הזיהוי המתבססת על פרטי כרטיס אשראי בבעלות הלקוח. גורם שגנב את כרטיס האשראי, את פרטיו מאתר אינטרנט אחר, או קיבל אותו למטרה לגיטימית אחרת (כמו תשלום בעסק אחר) עלול להשתמש בזה כדי למשוך מידע אישי על הלקוח, הכולל נתוני שכר וכיסויים ביטוחיים. יש להבטיח שבעלי הכרטיס יקבלו הודעה על כך בדואר הביתה, שהכרטיס שלהם שימש לזיהוי גולש במסלקה הפנסיונית, גם לאחר מעשה.

לוח הזמנים

  • שלב ראשון: יוני 2013. בשלב הראשון תעביר המסלקה מידע על החסכונות הפנסיונים של הפרט מכלל היצרנים בשוק ומידע חד פעמי ומתמשך אודות מוצר מסוים מיצרן מסוים. שירות נוסף שיינתן בשלב זה הוא מידע על יתרות פיצויים בגין עובד מסוים. בשלב זה המסלקה תטפל בפניות של מפיצים בלבד בעלי רשיון, סוכנים, סוכנויות הסדר ובנקים.
  • שנה לאחר מכן, באמצע שנת 2014, יצטרפו למעגל הלקוחות של המסלקה חוסכים אשר יוכלו ליהנות משירותי המסלקה בהתקשרות ישירה. במקביל, המסלקה תרחיב את סל השירותים והוא יכלול בין היתר בקשת הצטרפות למוצר חדש, בקשות לשינויים, בקשות למשיכת כספים והעברת קבצי גבייה ממעסיקים.
  • בשלב השלישי, שיתממש בסוף 2014, המסלקה תאפשר סליקת כספים חד פעמית או שוטפת.
  • בסוף מחצית שנת 2015 יצטרפו למעגל הלקוחות המעסיקים, אשר יוכלו לבצע הפקדות כספים בעבור העובדים שלהם דרך המסלקה. כמו כן, ניתן יהיה לבצע ניוד והעברת כספים.

פורום החוסכים לפנסיה מחה על מדיניות האוצר, לאפשר את השאילתות מחוסכים בעיכוב של שנה אחרי סוכנים ויועצים, למרות שהטכנולוגיה לכך היתה זמינה כבר במהלך 2013.
ב-30 ביוני 2014 נפתחה המסלקה לחוסכים ובכך הושלם המהלך שהובלנו. בקשה למידע על לקוח מכל הגופים המוסדיים תעלה עד 40 ש"ח.
לעליית המערכת היו מחלות ילדות: בשלב הראשוני התברר שהגופים המוסדיים מעבירים למסלקה מידע לא לגמרי אמין ומלא. לאחר פתיחת המסלקה לחוסכים היו בעיות קלות, למשל מיילים שנשלחו ללקוח עם קישור שמפנה לשרת פיתוח של החברה ולא לשרת האינטרנט. עם זאת מומלץ ללקוחות לעבור על המידע במסלקה, ולהשוות למידע הצפוי לגבי יתרות, הפקדות וכיסויים ביטוחיים.

להנחיות משרד האוצר

למכתב נלווה כללי המערכת - העברת מידע כפול לבקשת מידע
חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית
תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית