דמי הניהול בחסכון הפנסיוני

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה


על דמי הניהול
השינוי בדמי הניהול לפני הקמת הפורום
מי משלם יותר ומי פחות?
כיצד הופחתו דמי הניהול ב-2012?
קרן ברירת מחדל או הפחתת התקרה בפנסיה?
למידע נוסף

על דמי הניהול

דמי הניהול הינם תשלום שמורידים באופן קבוע בתי ההשקעות וחברות הביטוח מן החסכון הפנסיוני שלנו. הסכום אמור לממן הוצאות תפעול, שיווק, ניהול השקעות ורווחים של הגוף המנהל, אולם בחישוב מצטבר לאורך כל השנים, עלות דמי הניהול ללקוחות הרגילים (לא כולל קופות מפעליות והסדרי חברה מיוחדים בהם העלות יותר נמוכה) עלולה לגזול עד שליש מן הכספים שאנו מפרישים והתשואה הפוטנציאלית בגינם, דבר שמהווה פגיעה משמעותית בציבור, שתורגש דווקא בגיל בו הוא חלש ותלוי בהכנסה הזו, והעברת עושר מן הציבור לידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
יש לזכור כי, כי גובה הכספים שיעמדו לרשותנו תלויים בגורמים נוספים, כגון: התשואה על ההשקעות, תשואה דמוגרפית (בקרנות הפנסיה החדשות), עלויות הביטוח והחלוקה בין הביטוח לחסכון, ומקדמי הקצבה בתכנית (בתכניות משלמות לקצבה). אולם דמי הניהול הם נתון ידוע מראש וניתן לחישוב, וכך גם פגיעתם בחסכון הפנסיוני.

סוג החסכון % מההפקדות השוטפות % שנתי מהצבירה פגיעה כוללת בחסכון*
ביטוחי מנהלים (נפתחו 2012-2004) 11-13% 1-2% 37%
ביטוח מנהלים (משתתפות ברווחים - נפתחו עד שנת 2004) - 0.6% ובנוסף 15% מהרווח הריאלי המצטבר 27%
קופת גמל / קרן פנסיה כללית עד 2012 - 2% 35%
קרן פנסיה מקיפה 6% 0.5% 16%
קופות גמל וביטוח מנהלים כיום לפי החלטת ועדת הכספים 27.2.12 4% 1.05% 24%
* פגיעה מצטברת בחסכון, מחושבת בהנחה של דמי ניהול מקסימליים, 37 שנות עבודה, משכורת קבועה ותשואה שנתית ברוטו 4% על כספי החסכון

עלייה בגובה דמי הניהול בקופות הגמל
עלייה בגובה דמי הניהול בקופות הגמל. מקור: אתר גלובס

בניגוד לביטוחי מנהלים, בהם גובה דמי הניהול היה עושק מאז ומתמיד, עד שנת 2004, היו רוב קופות הגמל בבעלות הבנקים המסחריים ודמי הניהול בהם היו נמוכים יותר. רפורמת ועדת בכר הכריחה את הבנקים להיפרד מהאחזקה בקופות הגמל, ורובן נמכרו לחברות ביטוח ובתי ההשקעות. חלקן אף החליפו בעלות שוב מאז (לדוגמה, קופות הגמל של פריזמה עברו לפסגות, ישיר בית השקעות התמזגו עם מיטב, ולאחר מכן עם דש ועוד). במצב בו קופות גמל עומדות למכירה, עליהן להציג רווחיות כלפי הקונה, והאמצעי בו נקטו לשם כך היה העלאת דמי הניהול. רק משנת 2011, לאחר פרסום התכנית להגברת התחרות בשוק החסכון הפנסיוני, נעצרה העליה בדמי הניהול בקופות הגמל.
יש לציין, שיש עלויות נלוות להשקעות שאינן מחושבות בדמי הניהול אלא בתשואת ההשקעות: עמלות ברוקראז', קסטודיאן, דמי ניהול חיצוניים של קרנות השקעה וקרנות נאמנות או מנהלי השקעות בחו"ל, תעודות סל זרות, קרנות הון סיכון והוצאות בגין הלוואות.

מי משלם יותר ומי פחות?

באופן כללי, הקופות והקרנות שגובות את דמי הניהול הנמוכים ביותר בשוק נמצאות בבעלות מקומות עבודה או ארגוני עובדים, עבור קבוצה ספציפית של עובדים השייכים למקום עבודה או לסקטור מסוים (קופות מפעליות או ענפיות).
הקבוצה השניה הינה תכניות בקופות והקרנות הרגילות במסגרת הסדרי חברה של מקומות עבודה גדולים או ועדי עובדים חזקים. לקבוצות אלו כושר מיקוח רב יותר כלפי הסוכנויות, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
הקבוצה השלישית הינם עובדים שמשיגים תנאים טובים באמצעות ניהול משא ומתן אישי. ככל ששווי החסכון והפרמיה החודשית גבוהים יותר, כך קל יותר להשיג תנאים טובים יותר, וכך דמי הניהול מהווים בעצם מס רגרסיבי (באחוז הפוך לגובה השכר).
והקבוצה הרביעית, שלמעשה מממנת את הקבוצה השניה, היא עובדים שמשלמים את גובה דמי הניהול המקסימליים או קרוב להם, בהעדר ידע או כושר מיקוח.

משתלם לעבוד בשביל מעסיק גדול
הבדלים בגובה דמי הניהול בביטוחי מנהלים. מקור: אתר כלכליסט
דמי ניהול אצל מעסיקים
הבדלים בגובה דמי הניהול בקרנות פנסיה. מקור: אתר כלכליסט

כיצד הופחתו דמי הניהול ב-2012?

אחד הגורמים להקמת הפורום ב-2010, היה המצב בו דמי הניהול הגיעו ל-2% בשנה בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים (בביטוחי המנהלים, לחלופין, היו דמי ניהול גבוהים מהפקדות שהגיעו עד 13%, לסרוגין עם דמי הניהול מצבירה). עם התארגנות הפורום פעלנו בנושא זה כנושא מרכזי מול משרד האוצר, הכנסת והתקשורת הכלכלית. הפעילות סוקרה בתקשורת, לדוגמא כאן וכאן. בתחילה טען משרד האוצר שאין צורך בהתערבות רגולטורית בעניין, אולם לאחר מכן התעשת וגובשה "תכנית להגברת התחרות בשוק הפנסיוני". תכנית זו הוצגה במסיבת העיתונאים של האוצר ב-30.11.10. על-פי התכנית, אמורים היו לרדת דמי הניהול בכל קופות הגמל (לא כולל קרנות השתלמות) ובביטוחי המנהלים החדשים לגובה של עד 1.5% לשנה, או 1.2% לשנה בתוספות 5% מכל הפרשה חדשה לחסכון. משנת 2015 דמי הניהול יהיו עד 1.2% לשנה בתוספות 5% מכל הפרשה חדשה לחסכון. לפי בסיס החישוב שלנו, העלות אמורה להיות 27% מהחסכון עד היציאה לפנסיה, אולם פחות מהתקרה הקודמת של 35%. האוצר הוציא טיוטות תקנות בעניין, אך עד פברואר 2012 לא הוצגו תקנות מחייבות. אנו המשכנו להציג את הנושא בפני חברי כנסת, בהרצאות ובמאהלי המחאה החברתית.
בתאריך 13.11.11 פנינו למשרד האוצר בקריאה להפוך את הטיוטה להנחייה מחייבת מכתב, פנייה שגם סוקרה בתקשורת. באותו שבוע הצגנו את הנושא בפני ועדת הכלכלה של הכנסת: לסיקור ועוד כאן. בדצמבר 2011 פרסמנו מחקר שהצביע על כך שאין קשר בין דמי הניהול לתשואה בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה. המחקר זכה לכתבת השער בעיתון כלכליסט ב-5.12.11, באותו יום גם הצגנו את הנושא בישיבה משותפת של ועדת הכספים והעבודה והרווחה של הכנסת.
לאחר שעד ינואר 2012 לא הביא משרד האוצר לאישור את התקנות החדשות, ואילו מודעות הציבור לנושא הלכה וגדלה עקב הקמפיין של עיתון "כלכליסט", הפעילות שלנו וגורמים אחרים, ואיתה הדרישה לשינוי המצב, הודיע ח"כ חיים כץ שבכוונתו להגיש את הצעת החוק להפחתת דמי הניהול לקריאה טרומית. לאחר התערבות ראש הממשלה, סוכם על פשרה לפיה תקרת דמי הניהול תיקבע על 4% מההפקדות ועוד 1.05% לשנה מהצבירה, ובנוסף שתי אוכלוסיות חלשות ישלמו דמי ניהול מופחתים: פנסיונרים עד 0.6% לשנה, ובעלי חשבונות אבודים (שאבד הקשר בין מנהל הקופה לבעלים) עד 0.3% לשנה. פשרה זו אושרה בועדת הכספים של הכנסת בתאריך 27.2.12, והתקנות הסופיות פורסמו ע"י משרד האוצר ביוני 2012.
כך, במאבק נחוש של שנתיים, הצלחנו להביא לחסכון של מאות אלפי שקלים לכל אחת ממאות אלפי משפחות בישראל, במקום להעשיר את בעלי ומנהלי חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
לתקנות דמי הניהול - 2012

קרן ברירת מחדל או הגבלת התקרה בקרנות הפנסיה?

קרנות הפנסיה החדשות לא טופלו ברפורמה של 2012 מכיוון שדמי הניהול בהן היו (ועדיין) נמוכים יותר מאלו של ביטוחי המנהלים וקופות הגמל. אולם מכיוון שרוב העובדים החדשים וגם החוסכים החלשים, שהצטרפו למעגל החסכון לאחר צו פנסיה חובה, חוסכים בקרנות הפנסיה החדשות, קיימת גם שם בעיה שחוסכים רבים משלמים את דמי הניהול המקסימליים. זה כולל חוסכים לא-מאוגדים או חלשים, שאף אחד לא ניהול עבורם משא ומתן (וכך דמי הניהול הופכים בפועל למס רגרסיבי, ששיעורו בפועל גבוה עבור העניים יותר), וגם קרנות לא-פעילות, ממקום עבודה לשעבר.
בשנים 2015-6 התחיל האוצר להפגין גישה פרו-צרכנית, והודיע על כוונתו לבצע מכרז כדי לבחור "קרנות ברירת מחדל" עבור עובדים שאין להם קרן נבחרת של מקום העבודה וכמובן לא בחרו קרן בעצמם. זהו מהלך חברתי חשוב כי הוא בעצם מאגד את כל העובדים הלא-מאוגדים והחלשים במשק ומנהל משא ומתן בשם כולם. המהלך לא מונע מקרנות אחרות להציע מסלולי השקעה ייחודיים בדמי ניהול גבוהים יותר, לחוסכים שמעוניינים בכך, אולם הפעם הם יעשו זאת מתוך בחירה ולא מתוך חוסר ברירה. החסרון: קרנות ברירת המחדל ייבחרו רק על סמך דמי ניהול מוזלים, ללא התחשבות בתשואה שהביאה הקרן על ההשקעות. בכך לא יווצר תמריץ לקרנות להביא תשואה גבוהה יותר.
במקביל, פרסמה המפקחת סלינגר טיוטת כללים כיצד בוחרים קרן נבחרת של מקום עבודה: זה יתבצע במכרז פתוח, שיכול להתחשב ב-3 קריטריונים: תשואת הקופה ב-5 השנים האחרונות, דמי הניהול המוצעים ומדדי שירות כפי שמתפרסמים ע"י משרד האוצר. המהלך לא מאפשר למקומות עבודה להתחשב באג'נדה במדיניות ההשקעות כגון "השקעות אחראיות" או השקעה גדולה יותר בצמיחה במשק הישראלי.
אולם חברי ועדת הכספים של הכנסת, שראו כיצד מתקדם מהלך בלעדיהם, יזמו דיוני מחאה על המהלך. במקביל אושרה בקריאה טרומית ב-23.3.16 הצעת חוק, של ח"כ מיכל בירן ואחרים, שקוראת להוריד במחצית את תקרת דמי הניהול של קרנות הפנסיה ל-3% מההפקדות ו-0.25% מהצבירה לשנה - מהלך זה אמור גם להפחית את העלות, אולם גם הוא לא מייצר תמריץ להביא תשואה גבוהה יותר על ההשקעות.
מהלך משלים שאושר בחקיקה הוא "עקוב-אחריי פנסיוני" - שקובע שמשנת 2017, בהצטרפות לקרן חדשה, באופן אוטומטי יועברו כספי הקרנות הקודמות לקרן החדשה (אלא אם יורה הלקוח אחרת). בכך, הסכם דמי הניהול של הלקוח עם הקרן הפעילה יחול גם על הכספים הקודמים (במקום לשלם דמי ניהול מקסימליים) וייחסך מהלקוח הצורך לעקוב אחר קרנות רבות.

לקריאה נוספת

דמי הניהול בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 9.2.10 PDF
פרשתם לאחר 37 שנות עבודה? כך "זוללות" לכם חברות הביטוח, הקרנות והקופות מיליוני שקלים (TheMarker 18.2.10)
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול), התש"ע-2010 (הוגשה 15.3.10)
פרסום ראשון: נדחתה הצעת החוק להפחתת דמי הניהול על כספי הפנסיה (כלכליסט 27.6.10)
פניית הפורום למשרד האוצר בנושא דמי הניהול - 13.7.10 לידיעה בגלובס
מאמר מטעם הפורום - יש דמי ניהול שלא צריך לשלם (גלובס 3.8.10)
יו"ר פורום החוסכים לפנסיה במכתב למפקח: "ממש את תכנית הפחתת דמי הניהול" (כלכליסט 13.11.11)
חסכת כספים כל חייך? שליש מהפנסיה "זולג" לדמי הניהול (News1 15.11.11)
המדינה: נקנוס מי שיפגע בזכויות חוסכי הפנסיה (Ynet 15.11.11)
על העלויות הנלוות: בדיקת "גלובס" מעלה תמונה מקוממת: חושבים שדמי הניהול גבוהים? אתם צודקים, ולא יודעים עד כמה (גלובס 22.11.11)
מחקר מטעם הפורום - "אין התאמה בין דמי הניהול לבין תשואת הקופה" (כלכליסט 5.12.11)
ח"כ כץ: קיצוץ מסיבי בדמי הניהול בשוק הפנסיוני (גלובס 24.1.12)
שריג: נפחית את תקרת דמי הניהול בגמל - ל-1.2% (כלכליסט 31.1.12)
מהפכת דמי הניהול || להעביר את קרנות הפנסיה לניהול פסיבי, לוותר על מנהלי ההשקעות (הארץ 3.2.12)
ועדת הכספים אישרה הורדת דמי הניהול בגמל (Ynet 27.2.12)
כך מבצעות חברות הפנסיה סיבוב מהיר על כספי הפיצויים שלכם (TheMarker 9.5.12)
חברות הגמל והפנסיה יחזירו לעמיתים עשרות מיליוני שקלים (TheMarker 21.5.12)
הרפורמה בדמי הניהול יוצאת לדרך; הבשורה החל מ-2013 (25.6.12 גלובס)
האוצר קובע דמי ניהול מינימליים בגמל ובביטוחי המנהלים (גלובס 17.10.12)
"דמי הניהול המינימליים פוגעים בחוסכים" (News1 25.10.12)
באוצר רוצים לסייע לכל ה"פראיירים" לקבל הנחות על הפנסיה (גלובס, 29.12.15)
אושרה בטרומית הפחתת דמי ניהול בפנסיה (וואלה!, 23.3.16)

האמור בדף זה אינו מחליף את בדיקת התנאים הקיימים או המוצעים לכל לקוח בנפרד, וכן אינו מחליף ייעוץ פנסיוני פרטני ע"י מי שהוסמך לכך.