אסיפה שנתית של פורום החוסכים לפנסיה בישראל

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה

רביעי 28.6.17, שעה 17:00, בתל-אביב

המפגש יתקיים במשרדי "אנו" רח' יגאל אלון 159.

בשעה 17:00 התכנסות וכיבוד. משעה 17:30 תחילת דיונים.
על סדר היום:
1) בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
2) דיווח הועד, הצגת דיווח כספי ודיווח מילולי.
3) דיווח ועדת ביקורת.
4) אישור הדו"ח הכספי לשנת 2016.
5) בחירת חברי ועדת הביקורת.
6) בחירת חברי ועד הפורום.
7) שונות והצעות חברים.


לדו"ח מילולי של הועד במתכונת הנדרשת ע"י רשם העמותות
לדו"ח כספי של העמותה לשנת 2016

הצעות מועמדים לתפקידים והצעות לסדר היום - נא לשלוח במייל forum@pension.org.il.