הטבות מס בחסכון הפנסיוני

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה


הטבות מס, למי זה נוגע?

הטבות מס

לכל מי שיש לו הכנסות שהוא מדווח עליהן לרשויות המס, ומשלם עליהן מס הכנסה. המדינה מעוניינת לעודד חסכון, הן לטווח הבינוני (קרנות השתלמות) והן לטווח הארוך (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה) ולפיכך מעניקה פטור ממס הן על כל או חלק מהסכומים שמופקדים, והן על התשואה שהכספים צוברים בקופה, עד למועד המשיכה. קצבת פנסיה חודשית וכספים שנמשכים הונית בגיל הפנסיה חייבים במס מופחת החל מגובה מסוים.

שינויי חוק ההסדרים - 2017/8

במסגרת חוק ההסדרים החדש, הועלתה הצעה לקבוע מצד אחד שייכות של פיצויי הפיטורין לעובד לאחר סיום יחסי עובד-מעביד (בדומה לסעיף 14 שמופעל בהסכמי עבודה רבים), ומצד שני להטיל מס על הפיצויים. אנו התייצבנו בועדת הכספים והתנגדנו להטלת המס המוצעת, מכיוון שהיא פוגעת באנשים שמרוויחים שכר גבוה במשך תקופה לא-ארוכה בחייהם ולאחר מכן יורדים לשכר נמוך יותר. כמו כן טענו שמדובר בכפל מס או בהקדמה של מס קיים, כי כספי הפנסיה ממילא חייבים במס במשיכת קצבה מעל סכום מסוים, וגובה הקצבה ממילא מייצג את גובה ההפרשה המצטברת בכל תקופת החסכון. האוצר טען שכסף ששילם מס בהפקדה לא חייב מס במשיכה, אולם לא הסביר כיצד "צובעים" את הכסף בקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים בתור כסף שכבר שולם עליו מס. הרי לא סביר לדרוש מאנשים בגיל 67 שיציגו אישורים ששילמו מס על הפקדות לפני 20 שנה (למרות שכיום זה המצב, ולכן מומלץ לשמור טפסי 106 ו-161 כל החיים). למכתבנו לשר האוצר ויו"ר ועדת הכספים
בסופו של דבר הוחלט להטיל מס על הפרשה לפיצויים מעל 2,667 ש"ח לחודש (שהם 8.33% משכר של 32,000), ונושא סעיף 14 נדחה לדיון אחר.

שינויי חוק ההסדרים - 2015/6

במסגרת חוק ההסדרים הופחתה ההכנסה המירבית שעבורה ניתן להפקיד לפנסיה ולקבל הטבות מס, החל משנת 2016. אם עד עתה, ניתן היה להפריש כנגד שכר של 4 פעמים ההכנסה הממוצעת במשק (37,040 ש"ח ברוטו לחודש, נכון לשנת 2015), משנת 2016 הפקדות של המעביד מעל 2.5 פעם השכר הממוצע במשק כבר ייחשבו כהכנסה מלאה לצורך מס. הבעיה היא שאותם אנשים עלולים גם בבוא העת לשלם מס על הקצבה, לאחר צאתם לפנסיה, כלומר פעמיים מס על אותו סכום. כדי למנוע מצב זה, כיום יש לשמור טפסי 106 ו-161 במהלך כל הקריירה, ולהגיש אותם למס הכנסה ביציאה לפנסיה, כהוכחה למס שכבר שילמתם.
בעיה נוספת היא שהורדת הטבות המס תגרום להפחתת החסכון הפנסיוני ומעבר לאפיקי חסכון והשקעה אחרים.

אלו הטבות מס קיימות כיום בהפקדת כספים לגמל או לפנסיה?

הטבות אלו מוסדרות בשני סעיפים בפקודת מס הכנסה, סעיף 45א' וסעיף 47. סעיף 45 א' קובע הטבה בדרך של זיכוי, כלומר מוריד מתשלום המס 35% מהסכום שהופרש לקופת גמל משלמת לקצבה, ו-25% מסכום שהופרש לביטוח חיים. סעיף 47 פועל בדרך של ניכוי, ומוריד מההכנסה החייבת במס את הסכום שהופרש לקופת גמל - במקרה זה גובה ההטבה בגובה המס השולי ודמי הביטוח הלאומי. ברוב המקרים הסכום המזכה בהטבת זיכוי הוא הפקדה של 5-7% מההכנסה החייבת לשכיר, ובהטבת ניכוי הוא 5-7% לשכיר ועד 11% לעצמאי (כיוון שהוא מפקיד גם כעובד וגם כמעביד). ברוב המקרים, סכום ההפקדה המקסימלי המזכה הוא 8,500 ש"ח לחודש, ולא ניתן לקבל את שתי ההטבות במקביל על אותו סכום הפקדה.
הפקודה מגדירה את המושג "עמית מוטב": זהו עמית שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס (סך של 16,540 ש"ח). הכנסה מבוטחת היא הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד יחד עם העובד, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה ע"פ דין או חוזה. הכנסה נוספת היא הכנסה חייבת במס, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום 102,000 ש"ח לשנה (להכנסה מעבודה) או עד 142,800 ש"ח לשנה (להכנסה אחרת).
כמו כן ניתן להזכיר את סעיף 47 ג', המאפשר לרשום ניכוי על עלות התייעצות עם יועץ פנסיוני.
לפקודת מס הכנסה המלאה באתר חילן-טק

אלו הסכומים המזכים לשנת 2017:

הנושא הסכום הערות
תקרת מענק/פיצויים עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,200 ש"ח מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
הכנסה מרבית לסעיף 47 21,500 ש"ח 258,000 ש"ח לשנה
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ש"ח
הפקדה מירבית פטורה ממס לפיצויים 2,667 ש"ח לפי 8.33% משכר של 32,000 ברוטו
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים 261,000 ש"ח התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת שכר מבוטח להפקדה לפנסיה (תגמולי מעביד) 24,183 ש"ח לחודש 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לפי סעיף 3(ה)3
הפקדה חודשית מירבית לקרן פנסיה 3,966 ש"ח כלומר אם מפרישים 18.5%, ניתן עד שכר של 21,437 ברוטו. אין מגבלה על קופת גמל וביטוח מנהלים
תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9 א' שבגינה מגיע פטור ממס 8,360 ש"ח פטור ממס בשיעור של 43% מגיע רק בגיל פרישה, או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%
קצבה חודשית מינימלית 5,000 ש"ח דרישה לצורך ביצוע משיכות הוניות

אם אני שכיר, המעביד כבר מפריש לי בגובה הטבות המס או שכדאי להפריש עוד?

שיעורי ההפרשה המקובלים לשכירים הינם 5-7% תגמולי עובד, 5-7% תגמולי מעביד ו-8.33% לפיצויים ע"פ צו הרחבה לפנסיה חובה, המעביד חייב להפריש לכל שכיר לפנסיה לפי גובה השכר, עד גובה השכר הממוצע במשק. יש מקומות עבודה שנהוג בהם להפריש על כל גובה השכר, באחרים רק עד 75-80% מהשכר, או ללא תוספת משמרות ושעות נוספות. בנוסף, יש רכיבי הכנסה עבורם בד"כ המעביד לא מפריש: מענקים (בונוסים), שווי רכב וטלפון נייד. על כל הכנסה לא מבוטחת עד התקרה המזכה, העובד יכול להפריש באופן עצמאי (כלומר במעמד עצמאי לקופה) ולקבל הטבות מס, בתנאי שידווח עליהן למס הכנסה (באמצעות המעביד או בעצמו).

אם שילמתי מס על חלק מהפרשות המעביד בזמן ההפקדה, האם אני אקבל פטור במשיכה? כיצד?

בעיקרון כן, קרן הפנסיה או חברת הביטוח אמורים לרשום שההפקדה היא מעל התקרה, ושולם עליה מס בהפקדה ולכן פטורה ממס במשיכה. לרוע המזל, אין שקיפות לגבי המידע הזה והוא לא מופיע בדו"ח השנתי של הקופה. לכן חשוב לשמור טופס 106 בסוף השנה וטופס 161 עם סיום העבודה, למשך כל הקריירה (מודפס ו/או בקבצים) כדי להוכיח בבוא היום לרשויות המס שהכסף פטור ממס במשיכה.

אלו הטבות מס קיימות בהפקדה לקרן השתלמות?

לעצמאיים: בהפקדה של עד 7% מההכנסה החייבת (עד תקרה של 264,000 ש"ח לשנה), החלק שמעל 2.5% מותר בניכוי.
לשכירים: בהפקדה של עד 7.5% מההכנסה ע"י המעביד (עד לתקרה של 15,712 ש"ח לחודש), בתנאי שהעובד מפקיד לפחות שליש מהסכום - הפקדות המעביד פטורות ממס.
גם התשואה על הכספים פטורה ממס: הפטור ממס על משיכת הכספים קיים אם יימשכו לפחות 6 שנים לאחר פתיחת הקופה, או 3 שנים לצורך השתלמות.

לשם קבלת מידע מפורט יותר וספציפי לעובד, מומלץ לפנות לרואה חשבון או ליועץ מס.